Al meer dan 35 jaar ervaring

Particuliere en Industriespuiterij

Privacybeleid

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting). Uw IP-adres word automatisch geregistreerd via onze site om deze bij U weer te kunnen geven. Uw naam, mailadres en eventuele andere gegevens die U bij ons aanlevert via de mail worden alleen gebruikt voor correspondentie over Uw spuitwerk en worden bewaard tot 1 jaar nadat deze correspondentie is geweest. Mochten wij echter werkzaamheden voor U hebben uitgevoerd dan worden deze gegevens bewaard totdat de wettelijke  administratieve bewaartermijn van 7 jaar is verstreken. U heeft het recht om deze gegevens ten aller tijden in te kunnen zien. Mocht U het niet eens zijn met de manier waarop wij Uw gegevens verwerken dan kunt U dit altijd melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

  

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

  

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@painttop.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 03-06-2019.